När Nordic Wellness valde att etablera sig i Örebro och i BJC Group lokaler på Isgatan föll valet av byggare på Örebro Byggentreprenad. I nedre våningen på P-huset skulle det byggas ett toppmodernt gym på 1200m2 med entresolplan. Entreprenadformen var Totalentreprenad. Byggtiden var kort men på 3 månader lyckas vi genomföra projektet och idag står ett toppmodernt gym redo för Örebros atleter att ta i bruk.

Vi tackar våra samarbetsparterna för detta väl genomförda uppdrag och BJC Group för förtroendet.